MarNoe

driehoek-logo

MarNoe

Over

Consult
Opvoeding en training 

De holistische gedragsbegeleiding omvat het dier in al zijn facetten en houdt rekening met lichaam, geest, ziel, voeding en beweging, maar ook met de huisvesting en de omgangsvormen tussen mens en dier. 
Een gezonde hond wordt beschouwd als een dier wat in harmonie leeft met zijn omgeving. 

Pas wanneer er lichamelijke, emotionele en of gedragsmatige klachten zijn, merken we dat er een onbalans is ontstaan. Het opvoeden en trainen kan vanaf 8 weken jong ingezet worden tot een oneindige leeftijd… 
Tijdens een consult krijg je persoonlijke begeleiding bij het voorkomen/ verhelpen van het (probleem gevende) gedrag van de hond. Hond en handler worden stapsgewijs geleerd op een andere wijze met elkaar om te gaan in verschillende situaties. Loenatiks leent vrijblijvend boeken en dvd’s uit over het gedrag van mens en dier, om het advies te ondersteunen. Doorlopend is de hond in interactie met je en vraagt constant reacties van je, waarbij je moet bepalen wat goed of fout is en weet dit in jouw voordeel te gebruiken. Als je de waarde van de hulpmiddelen en motivatie gaat verwarren, dan zal je training met de hond uiteindelijk neerkomen op het aanleren van een aantal kunstjes. Doet de hond een kunstje (hoe goed deze ook word uitgevoerd), dan is de motivatie, de uitdaging verlegd naar het hulpmiddel. Doel: hulpmiddel en beloning samen laten vallen. Het gaat de hond alleen maar om de beloning en niet meer om jou. Doet de hond echt iets voor je, dan presteert hij voor je. Omdat de rangordeverhoudingen goed zijn en doordat hij deze accepteert en respecteert, werkt hij voor de leider. Honden trainen volgens de regels van de natuur. Zie www.deroedel.com    

Naast consulten zijn er ook roedelwandelingen, bewustwording trainingen, kennis sessies, telefonsch consulten en workshops die gevolgd kunnen worden ter ondersteuning. Het Loenatiks e-book is een goede theoretische ondersteuning, met werkbladen, om zo je opvoeding en training gestructureerd te onderhouden!

Werkwijze Consult

Het intake gesprek is bedoelt om elkaar beter te leren kennen. Het inschrijfformulier door te nemen, de basis van het holistisch trainen uit te leggen en het rugtasje te behandelen. Er worden toepasselijke oefeningen uitgelegd en er worden afspraken gemaakt voor het trainingsplan. De locatie is afhankelijk van het gedrag ter observatie. Dit kan in de thuis situatie of op locatie zijn, evt met een therapiehond. Wat er tijdens het intakegesprek besproken is, wordt in documentatie gemaild. (Het intake gesprek valt onder het tarief probleem analyse) Consult Na de intake volgt enkele weken later een consult. Tijdens dat consult wordt een thema behandeld. Zodat de hond en handler bewust en bekwaam worden en juist om gaan met die situatie. De weken erna volgt er contact over het verloop van het betreffende thema. Het tijdsbestek tussen de consulten wordt samen besproken. Een thema kan meerdere behandelingen nodig hebben, er kunnen ook meerdere thema’s behandeld worden om zo bij het gewenste gedrag uit te kunnen komen. Alles in overleg natuurlijk.